Utgravingsprosjekt

Håkonshellaveien


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Morten Ramstad

Tidsrom: oktober-desember, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av kulturlagslokalitet med faser fra eldre og yngre steinalder.