Utgravingsprosjekt

Hagen Vesterhaug massetak


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: Mai, 2019


Om prosjektet

Fangstgroper, kullgroper fra jernalder og middelalder