Utgravingsprosjekt

Gyllan – Røskaft, Melhus (E6)


Sted: Melhus, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: Mai - oktober, 2018


Om prosjektet

Boplasser fra vikingtid og jernalder, gravhauger fra jernalder