Utgravingsprosjekt

Gråsidalen, Austervoll


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hanne Årskog

Tidsrom: mars-juni, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av boplass fra yngre steinalder i forbindelse med oppføring av to boliger. Registreringen har påvist kulturlag med keramikk og flere ulike typer av råstoff brukt til redskapsproduksjon, som flint, skifer, rhyolitt, kvarts. I tillegg er det funnet brente hasselnøttskall og fragmenter av bein.