Utgravingsprosjekt Gjemble Lille

Funn av langhus på Gjemble lille, Levanger

01.09.14
Av Redaksjonen
Takbærende stolper tilhørende et langhus undersøkes. Foto: Aina Heen Petersen

Den arkeologiske undersøkelsen på Gjemble, Levanger har nå pågått i fire uker. Som nevnt i et tidligere blogginnlegg, har vi så langt i undersøkelsen avdekket og fjernet et opptil 30cm tykt dyrkningslag som lå over store deler av feltet. I dette laget ble det påvist en rekke nedgravninger som vi tror stammer fra yngre jernalder. Under dyrkningslaget var det to områder som pekte seg ut med en relativt tett konsentrasjon av anleggsspor. Disse områdene er vi nå godt i gang med å undersøke.

I løpet av den siste uken har vi funnet et ca 11m lang langhus i den sørvestre delen av feltet. Langhuset er orientert Ø-V og består av to parallelle rekker av solide takbærende stolpehull, opptil 0.40m dype, med kraftig steinskoning. Huset har en mulig rominndeling i den vestre delen av bygningen. I umiddelbar nærhet av de takbærende stolprerekkene er det påvist en rekke mindre stolpehull, og noen av disse representerer muligens rester av veggbærende stolper.

Kart som viser langhuset på Gjemble. Laget av: Magnar Mojaren Gran

Kart som viser langhuset på Gjemble. Laget av: Magnar Mojaren Gran

Det påviste langhuset er lokalisert rett utenfor en mulig vegggrøft/innhengning som vi også er i full gang med å undersøke. Vi har kun deler av denne grøften bevart, og innenfor utgravningsområdet måler denne strukturen ca 11x3m. Foreløpig er det ikke gjort funn av stolpehull i tilknytning til grøften, funksjonen er dermed foreløpig noe usikker.

Selv om det er registrert er rekke gravminner i Levanger, er det imidlertid gjort svært få funn av forhistoriske bosetningsspor i samme område. De funnene som er gjort består hovedsakelig av spredte stolpehull og kokegroper påvist i forbindelse med registreringer. Langhuset på Gjemble er bare en av to forhistoriske bygninger fra Levangerområdet som pr. i dag er avdekket og arkeologisk undersøkt.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.