Utgravingsprosjekt

Gjemble Lille


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Ingrid Ystgaard

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelse av et forhistorisk dyrkningslag med underliggende bosetningspor. Mest sannsynlig fra jernalder.