Om prosjektet

Undersøkelse av bygningsrester, kulturlag fra middelalder.
18.05-07.06, 3 uker