Gammel vei og vadested på Lund

25.07.13
Av Redaksjonen
Snitt av hulveien med stokker til venstre. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.

27.-31. mai gjennomførte arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet en mindre utgravning på Lund, nord for Egge i Steinkjer. Bakgrunnen for utgravningen var at det skal bygges gang og sykkelsti langs Fylkesvei 285, der det var påvist to lokaliteter med bosetningsspor og dyrkningslag. 

Bortpløyd hulvei

Hulveier er de mest synlige delene etter gamle veifar, fordi de blir dannet i skrånende terreng, hvor løsmasser etter hestetråkk blir vasket bort av vær og vind. Hulveier har vært viet relativt lite oppmerksomhet innen arkeologisk forvaltning, slik at det har vært gjennomført få arkeologiske undersøkelser. Siste dagen skulle vi for sikkerhets skyld undersøke en grøft som gikk på tvers av feltet i retning Lundelva. I grøfta var det en klar U-formet forsenkning nedskåret i leira, som viser at dette en gang har vært en hulvei. jordbruk og denere bruk av området har med årene fyllt søkket med masse, slik at den i dag ikke er synlig på overflata.

 

Bevart treverk ved veien

Rett ved siden av hulveien fant vi også tømmer som tilsynelatende har ligget parallelt med veien. Det er typisk at slike veier fylles med vann i regnperioder, og da var det vanlig å gå opp en ny vei ved siden av. Men her kan det kanskje se ut som om det er lagt en kavelbro ved siden av. Det er sjeldent at vi finner bevart treverk på arkeologiske undersøkelser, men i dette tilfellet var treet godt innkapslet i leire som har hindret fullstendig nedbrytning.

 

Hvor gikk veien?

Den avdekte hulveiresten som vi fant er kun en liten del av et lengre veifar som i dag er borte. Retningen på veien tyder på at den har kommet fra Egge lengre sør. Rett nedenfor utgravningsfeltet ligger Lundelva, og i elveskråninga her fant vi fordypninger som tyder på at veien har gått ned til elva på dette stedet. Kanskje var det et vadested her, før Lundbroa ble bygget 50 meter mot nord på begynnelsen av 1830-åra.

 

 
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.