Utgravingsprosjekt

Gang- og sykkelsti Egge Museum


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Raymond Sauvage

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Utgravning av gammel vei og vadested.