Utgravingsprosjekt

Gamnes


Sted: Sør-Varanger, Finnmark,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Anja Roth Niemi

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Utgravning av samisk gammetuft og lokalitet fra eldre steinalder sommeren 2015.

Tidsrom: mai-juni (1 uke), september-oktober (1 uke) 2016

Beskrivelse: Prosjektet skal følge opp arbeidet med dokumentasjon av bergkunstlokalitet som ble påvist sommeren 2015. Bergkunstflata ble den gang behandlet med etanol for å fjerne lav, og innledende dokumentasjon ble gjennomført. I år skal vi i første omgang evaluere effekten av etanol-behandling og eventuelt behandle på nytt. I tillegg skal en mer omfattende dokumentasjon gjennomføres. Deriblant geologisk og botanisk tilstandsvurdering, arkeologisk dokumentasjon av motiver og figurer, samt iverksetting av sikringstiltak og miljøovervåking.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: