Utgravingsprosjekt

Fv 42, Tveiten – Eiken


Sted: Hægebostad, Vest-Agder
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: August, 2019


Om prosjektet

Bosetningsspor fra jernalder