Utgravingsprosjekt

Fv 42 Hovland – Lislevatn


Sted: Hornnes, Evje, Birkenes, Aust-Agder

Kontaktperson: Jan Henning Larsen

Tidsrom: Uavklart, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbygging av Fv 42 i Birkenes, Evje og Hornnes kommuner vil vi undersøke bosetningsspor fra jernalder, sommersesongen 2017