Utgravingsprosjekt FV 35 Jutebrua, Vestfossen

På leting etter jernaldergården ved Vestfossen

10.05.13
Av Lise Loktu
Jutebrua, Vestfossen

I forbindelse med reguleringsplan for FV 35 Jutebrua, hvor Statens vegvesen skal bygge ny jernbaneundergang og gang- og sykkelvei, skal Kulturhistorisk museum utføre en arkeologisk utgravning i området fra 13-16 mai.

Utgravningen skal undersøke spor etter jernalderbonden ved Vestfossen. Vi skal undersøke to forhistoriske dyrkingslag, hvor det eldste er datert til ca. år 200 e. Kr.

Dyrkingslag er spor etter jordbruk og gårdsdrift. Sammen med rydningsrøyser, åkerterasser og steinstrenger, utgjør lagene de viktigste sporene vi har etter forhistorisk jordbruk, og er en vesentlig kilde til kunnskap om jernalderens bosetning.

Den gamle dyrkingsjorda er mye mer spennende enn øyet kan se, da den inneholder mange usynlige spor etter fortidens mennesker. En stor del av undersøkelsen vil være å ta ut naturvitenskapelige prøver som makrofossiler, pollen og mikromorfologi. Disse analysene blir benyttet for å kartlegge bestanddeler som er usynlige for det blotte øyet, som nedbrutt gjødsel og andre organiske rester.

Det er tidligere gjort få arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor i området. Nå har vi sjansen til å grave frem nesten 2000 år gammel matjord og analysere hva og hvordan bøndene dyrket området i tiden etter Kristi fødsel.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.