Utgravingsprosjekt

FV 35 Jutebrua, Vestfossen


Sted: Øvre Eiker, Buskerud,
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for FV 35 Jutebrua, skal Statens vegvesen bygge ny jernbaneundergang og gang- og sykkelvei. Kulturhistorisk museum vil utføre en arkeologisk utgravning i området fra 13.-16. mai.