Utgravingsprosjekt

Fv. 20 Nerlandsbrua


Sted: Herøy, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hanne Årskog

Tidsrom: august - september, 2021


Om prosjektet

Undersøkelse av kulturlagslokalitet fra yngre steinalder (MN) i forbindelse med oppføring av ny bro.