Utgravingsprosjekt

Fevang nordre (Raveien 543B)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Grethe B. Bukkemoen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

25.04.16 – 09.05.16 [2 uker]

I forbindelse med et mindre privat tiltak.

Fotgrøft; jernalder