Utgravingsprosjekt

Færvik østre (Marisberg)


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Undersøkelse av lokalitet fra steinalder.