Utgravingsprosjekt

Færvik østre (Marisberg)


Sted: Arendal, Aust-Agder
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Undersøkelse av lokalitet fra steinalder.