Utgravingsprosjekt

Etnesjøen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Søren Diinhoff

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Flateavdekking bronsealder/jernalder