Utgravingsprosjekt

Engebø II


Sted: Naustdal, Sogn og Fjordane
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Camilla Zinsli

Tidsrom: August - september, 2018


Om prosjektet

Undersøkelse av dyrkningsspor fra eldre jernalder.