Utgravingsprosjekt

Einarstujordet


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetnings- og dyrkningsspor fra jernalder.