Utgravingsprosjekt

E6 Ranheim-Værnes


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Staale Normann

Tidsrom: August - September, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med detaljreguleringsplan for E6 Væretunnelen-Helltunnelen skal en lokalitet med bosetningsspor graves ut. Under registrering ble det gjort funn av stolpehull, ildsteder, kokegroper og dyrkningslag her. Lokaliteten ligger på Karlslyst i Hommelvik, beliggende midt mellom to store funnområder fra jernalderen – Stjørdal i øst og de større jordbruksområdene vest i Malvik. Undersøkelsen av, og naturvitenskapelige prøver fra bosetningssporene på Karlslyst kan gi informasjon om tidfesting av aktiviteten på lokaliteten, om bruken av området og om lokalitetens karakter.