Utgravingsprosjekt

E6 Ranheim-Værnes


Sted: Malvik, Sør-Trøndelag,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Staale Normann

Tidsrom: August - September, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med detaljreguleringsplan for E6 Væretunnelen-Helltunnelen skal en lokalitet med bosetningsspor graves ut. Under registrering ble det gjort funn av stolpehull, ildsteder, kokegroper og dyrkningslag her. Lokaliteten ligger på Karlslyst i Hommelvik, beliggende midt mellom to store funnområder fra jernalderen – Stjørdal i øst og de større jordbruksområdene vest i Malvik. Undersøkelsen av, og naturvitenskapelige prøver fra bosetningssporene på Karlslyst kan gi informasjon om tidfesting av aktiviteten på lokaliteten, om bruken av området og om lokalitetens karakter.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: