Utgravingsprosjekt

E39 Julsundet og Tomrefjorden


Sted: Molde, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Silje Elisabeth Fretheim

Tidsrom: 2021 - 2023


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forkant av utbyggingen av E39 Vik-Julbøen og i Kjerringsundet, Møre og Romsdal. Her skal vi undersøke både steinalderboplasser, jernalderbosetting, gravminner og utmarksminner.