Utgravingsprosjekt

E39 Arkeologi på nye veier


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Trond Meling

Tidsrom: april - oktober, 2021


Om prosjektet

I forbindelse med utbedring av ny E39 mellom Ålgård og Kristiansand, registrerer og undersøker Arkeologisk museum og arkeologer fra Rogaland fylkeskommune i samarbeid arkeologiske kulturminner i planlagt trasé. Prosjektet har allerede vært i gang i to år og forventes å vare i alle fall i nye to år. Prosjektet er del av Nye Veier AS’s portefølgje.