Utgravingsprosjekt

E18 Tvedestrand-ArendalOm prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med veibygging.

Fornminnetype: Lokaliteter; steinalder