Utgravingsprosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal

Oslofjorden – et sentralområde for forståelsen av steinalderens kystbosetning?

30.04.14
Bilde 2: En metode for å studere overordnete endringer i boplassenes beliggenhet er ved sammenstilling av C14-dateringer. I figuren viser dateringene at boplassene i hovedsak har ligget ved havet i eldre steinalder og i begynnelsen av yngre steinalder. Omkring 2400 f.Kr. endrer dette seg og bosetning vekk fra den samtidige kyst er mest vanlig. Illustrasjon: Per Persson og Steinar Solheim.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.