Utgravingsprosjekt E18 Rugtvedt-Dørdal

Mesolittiske kokegroper og middelalderske hulveier?

07.10.13
Av Redaksjonen
Vårt mobile jernalderteam tok seg av snitting og dokumentasjon av kokegropene på Stokke/Polland 6. I år benytter KHM Intrasis til innmåling, og det gjennomføres digital dokumentasjon av plan- og profiltegninger med ipads. Her er Julian Cadamarteri i sving med dokumentasjonsarbeidet. Foto: Anja Mansrud

Sesongavslutning 2013 ved E18 Rugtvedt-Dørdal i Bamble.
Utgravningene ved E18 Rugtvedt-Dørdal i Bamble er avsluttet for i år, og prosjektstaben ser nå frem til å ta fatt på materialbearbeidingen. Steinalderboplasser fra forvaltningsundersøkelser er ofte blitt presentert som autonome enheter i et kronologisk perspektiv, men i den kommende analysefasen tas det sikte på et tett samarbeid mellom utgravningslederne, der relasjon og variasjon mellom samtidige lokaliteter også vil få et økt fokus. Videre problematiseres det arkeologiske boplassbegrepet. Vi vil komme tilbake med foreløpige resultater og tolkninger utover vinteren!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.