Utgravingsprosjekt

E18 Ørje-Riksgrensen


Sted: Marker, Østfold,
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor og fangstgrop