Utgravingsprosjekt E18, Martineåsen

Med lommene fulle av flint

17.06.13
Av Redaksjonen
Steinalderboplass i solskinn. Carine driver med innmåling. Fotograf: C. Eymundsson/KHM

Etter tre uker med hektisk graving forlater vi nå Martineåsen i Larvik med «lommene fulle av flint».  Det ble samlet inn like i underkant av 5 000 funn, hvilket må sies å være en god fangst for en boplass som antas å være ca. 10 500 år gammel, og som ble gravd ut av en liten gjeng på kort tid. Den siste uka dukket det til og med opp et ildsted mellom to funnrike områder.  Det var en god del kull i dette ildstedet, så nå krysser vi fingrene for at C14-dateringer vil gi oss ytterligere kunnskap om når det oppholdt seg folk på den idylliske flaten.

Et hovedformål ved undersøkelsen var å kaste lys over overgangen mellom tidlig- og mellommesolitikum (ca. 8 250 f.Kr.), en «mørk boks» i forhistorien. Det knytter seg derfor stor spenning til hva materialet kan si om datidens impulser og tradisjoner. Det næres videre et stort håp om at gjenstandsmaterialet vil kunne gi et godt innblikk i aktivitetene som har foregått på plassen, og hvilke produksjons- og håndverkstradisjoner steinaldermenneskene på Martineåsen praktiserte.

Det vil derfor i stor grad arbeides med disse temaene i forbindelse med etterarbeidet som igangsettes i løpet av høsten.

Takk for nå Martineåsen!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.