Utgravingsprosjekt

E18, Martineåsen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

I tidsrommet 21. mai til 10. juni 2013 vil Kulturhistorisk museum foreta en utgravning for å frembringe redskaper, avfall og andre spor etter de besøkende. Dette er funn som kan kaste lys over overgangsfasen mellom Fosna- og Tørkop-fasen, og kunne bidra til å binde kunnskapen om pionerene sammen med forståelsen av de senere delene av eldre steinalder.

Utgravningen blir foretatt i forkant av utbyggingen av E18 på strekningen mellom Bommestad–Sky, og de blir foretatt i regi av Statens vegvesen.