Utgravingsprosjekt E18 Bommestad-Sky

Sensasjonelle funn fra E18 Bommestad-Sky i Larvik: hyttegulv, ildsteder og et flintdepot fra mellomesolitikum

03.08.12
Av Redaksjonen

14 ukers feltsesong er passert ved Bommestad i Larvik, og årets undersøkelser har gitt flere flotte og sensasjonelle funn fra den mellommesolittiske perioden.På den langstrakte lokaliteten Hovland 2 ble det funnet et flintdepot mellom bergveggen og en stor blokkstein. I depotet er det funnet flere kilo flint, hvorav mesteparten er flintknoller og forarbeider til kjerner. Det er også plassert enkelte gjenstander i depotet: en kjerneøks og en ryggflekke av gigantiske proporsjoner sett med norske øyne…

Det var i utgangspunktet ikke så store forventninger knyttet til Hovland 3, som lå i en bratt skråning ned mot E18. Det var antatt at mesteparten av lokaliteten var ødelagt av den tidligere veiutbyggingen. Stor var overraskelsen da det dukket opp flere ildsteder og et tydelig avgrenset kulturlag. Brente hasselnøttskall ble sendt inn til hurtigdatering, og ga det sensasjonelle resultatet 7450 f. Kr. (midt i mellommesolittisk tid). Kulturlaget antas å representere et hyttegulv. Det er til nå gjort om lag 16 000 flintfunn i og over kulturlaget, og av spektakulære gjenstandstyper kan nevnes tre mikroflekker med harpiks, fem fragmenter av køller/hakker og en bergartøks med dekor.

Den siste lokaliteten, Hovland 4, er prosjektets største, dimensjonert ut fra registreringen til 1200 m2. I det store landskapsrommet var det et område som skilte seg ut, nærmest som en ring omkranset av store kampesteiner. Innenfor denne ringen ble det påvist hele fem ildsteder med konsentrasjoner av flint rundt.  I tillegg dukket det opp ildsteder og kokegroper andre steder på flaten, i alt 11 stykker. Det er også her gjort mange flotte gjenstandsfunn, blant annet en mengde mikrolitter og koniske kjerner, og to økser i et lokalt råstoff.

På grunn av det sure jordsmonnet og skogtilvoksningen er bevarte mesolittiske kulturlag og strukturer en sjeldenhet i Oslofjordsområdet. Det har foregått en omfattende flekkeproduksjon på alle lokaliteter, og vi er så heldige å ha alle stadier representert, fra knoller/forarbeider, et omfattende kjerne- og kjerneprepareringsmateriale, flekkeredskaper samt brukte flekker og mikroflekker.  Vi imøteser derfor en spennende etterarbeidstid på prosjektet


Kommentarer


Glenn Eriksen
20.12.2012

Oi «tre mikroflekker med harpiks» – vil disse bli kjemisk analysert for å kunne typebestemme hva slags harpiks det er snakk om? Er det bjørkebek, eller furukvae, eller kanskje grankvae? Brukte de kvae og kullstøv? Ble det benyttet bivoks i blandingen? Håper på analyser! 😉

Anja Mansrud
06.02.2013

Hei Glenn! Mikroflekkene med harpiks er inne til analyse nå, og vi venter med spenning på resultatet.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.