Utgravingsprosjekt

E16 Eggemoen – Olum


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ole Christian Lønaas

Tidsrom: 8 uker, høsten 2017, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med veibygging skal vi undersøke en rekke aktivitetsspor, som rydningsrøyser, kokegroper, kullgroper mm fra jernalder/middelalder