Utgravingsprosjekt

Diagonalen


Sted: Stavanger, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Marie Kjærnet Ødegaard

Tidsrom: april - juni, 2021


Om prosjektet

På grunn av utbygging av kollektivtraséenpå fv.510 Ullandhaug – Jåttå på, på Hinna i Stavanger k., vil vi undersøke bosetning- og aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder. Rogaland fylkeskommunes registrering viste at vi kan forvente å finne bosetningsspor, mulige graver og produksjonsanlegg.