Utgravingsprosjekt Deli skog

Gravhaug i Vestby

07.08.13
Av Kathryn Etta Sæther

Vi har nå vært på Deli i litt over en uke. Lyngen ble fjernet første dag i felt, og avdekking viste at haugen er rund, og ca. 6 meter i diameter. Siden da har vi gravd oss nedover i haugmassen og avdekket store deler av en oval kjernerøys. Over røysa har det vært fin sand og grus, og under kan vi allerede se at det er grunnfjell. Hittil har undersøkelsen vist at de som anla haugen brukte terrenget aktivt for å gi inntrykk av en større haug enn det som er tilfelle. Dette har de gjort ved å legge haugen inntil skrånende terreng, samt fylt på med småstein og sand i søkk og sprekker i fjellet. På et sted er det også blitt plassert tre store stein på nedsiden av haugen, trolig for å hjelpe holde haugmassen fra å skli ut hvor fjellet er ekstra bratt.

Store stein på nedsiden av gravhaug.

Store stein på nedsiden av gravhaug.

Noen gravlegging har vi ennå ikke kommet til, men vi har hittil sanket sammen nesten 40 keramikkskår fra haugmassen. Skårene er hovedsakelig av fint gods, men ingen med dekor så det er vanskelig å gi noen nærmere datering enn eldre jernalder. Vi forventer imidlertid å finne flere godsaker i dagene som kommer.


Kommentarer


Tore Opdal
07.09.2013

Hei, med fornminner og kulturlandskap dette området som tema er jeg i ferd med å skrive en “Aktuell kommentar” i Moss avis. Jeg er ute etter fakta og konkrete saker og konkrete funn som det du viser fram her – det vil jeg gjerne ha med litt om i tekst og et fint bilde.

Akershus fylkeskommune vurderer kulturlandskapet i området som verdifullt. Kommunen er jo ikke stor og det er jo da heller ikke kommuneadministrasjonen med dens fagetat (plan). følgelig er det fort at et samlet kommunestyre kan presse fram en saksbehandling som jeg gjerne så var mere åpen og inkluderende når et så stort og dominerende prosjekt som en mulig etablering av den svenske møbelgiganten står på dagsorden. Derfor vil jeg bidra med en aktuell kommentar – med fakta og litt vyer om hva som kan gjøres ut av de spennende funn etter dem som levde her før oss. Derfor er jeg også ute etter eksempler der gjerne en kommune har gjort noe ut av et funn eller et område som her med kirkested fra middelalderen, kirken og prestegården fra nyere tid, jordene som kanskje har vært dyrket siden før jernalder og så de funnene som du gjør her sammen med de funn som er gjort tidligere.

Det skal bli en utelukkende positiv “Aktuell kommentar” – levert Moss Avis innen onsdag fk. er arbeidsmålet.

Hilsen
Tore Opdal
m 90107110Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.