Utgravingsprosjekt

Campus Ås


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av lokalitet fra steinalder og bosetningsspor fra jernalder