Utgravingsprosjekt Brunstad

Mesolittiske beinfunn på Brunstad

11.07.14
Av Redaksjonen
Ubrente bein fra 5900 f.Kr.
Av Gaute Reitan og Almut Schülke

På Brunstad lok. 25, i sammenheng med utbygging av Brunstad konferansesenter, ble det i 30-40 cm dybde funnet et sammenhengende, mørkt lag med innslag av trekull. Da Kulturhistorisk Museums arkeologer gravde dypere per hånd viste det antatt sammenhengende laget å utgjøre flere ulike strukturerer som snitter hverandre. Den dypeste er en langstrakt grop av nesten 1,5 m lengde og ca. 90 cm bredde. Gropen er delvis steinforet, i fyllmassene er det kullbiter. Fra denne konteksten ble det tatt ut en kullprøve til hurtigdatering, som ga resultatet 5900 f. Kr. kalibrert (Beta analytics), dvs. første delen av senmesolittikum. Fra samme kontekst stammer tallrike og forholdsvis velbevarte beinfragmenter, som omfatter både rester av hodeskall(er) og rørknokler, samt rester av gevir. Det er fremdeles uklart om det dreier seg om dyr eller menneskebein. Først etter osteologiske analyser i laboratoriet vil vår formodning om at noen av beinene er menneskebein kunne bekreftes. Arkeologene jobbet sammen med KHMs konservatorer for å berge denne sensasjonelle funnkonteksten. Gropens form, steinforingen og de mange beinfunnene kan tyde på at vi har med en begravelse å gjøre. Denne konteksten er ikke bare kulturhistorisk sett sensasjonell, men også bevaringsmessig: beinfunn fra steinalderlokaliteter er inntil videre kun funnet enkelte steder i Sørøst-Norge, og de er aldri før påtruffet i en slik kontekst i dette området. Funnene fra Brunstad vil bli en meget viktig kilde for vår forståelse av steinalderen og vil bli diskutert i mange år.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.