Utgravingsprosjekt Brunstad

Gjenstand med dekor fra eldre steinalder!

10.10.13
Side 1

Kommentarer


Maria Cesilie Hansen
10.10.2013

Kan dette være en type bjørneskremme? En slik sak som festes til et rep, svinges rundt og lager en brummende lyd. Uansett er det åpenbart at den har en praktisk funksjon.

Birgitte Bjørkli
11.10.2013

Gjenstandskategorien du refererer til kalles en bromme.
Dette er et godt forslag, men nærmere studier av hullet på anhenget viser ingen tegn til slitasje som skulle tilsi en slik bruk.
Andre forslag mottas med takk!

Jermund Rekkedal
11.10.2013

Er de sikker på at dette er sandstein, eg synest det liknar på olivinstein. Det kan vel kanskje også være eit bryne, sjølv om ein då kanskje ikkje hadde dekorert det?

Birgitte Bjørkli
15.10.2013

Ja det er en finkornet sandstein, men du kan ha rett i at det ligner litt på olivin både når det gjelder farge og tekstur. Ikke så enkelt å se på bildet! Gjenstanden er slipt over det hele, men det er ikke et bryne. Og nei da hadde den nok ikke vært dekorert.

Per Borup
24.10.2013

Findes der en udtegning af motiverne, eller eventuelt et detaljeret foto i stor størrelse? Kan det være en menneskeskikkelse på bagsiden?

Birgitte Bjørkli
29.10.2013

Det er planlagt å få tatt bedre foto og tegninger av gjenstanden og motivene på denne så snart vi er ferdig med årets utgravninger. Vi avslutter førstkommende fredag. Litt vanskelig å se om det er en menneskefigur på den ene siden, ikke umulig, og det vil forhåpentligvis vise seg med bedre lyssetting/fotografering!

Gaute Reitan
12.11.2015

Oppdatering: Den her presenterte, dekorerte gjenstanden fra Brunstad er nå nærmere undersøkt. Gjenstanden har ingen klare paralleller i Nord-Europa så vidt vi vet. Elementer i dekoren har imidlertid likheter med andre dekorerte gjenstander av bein og tre, for så vidt også fra bergkunst, fra samme preiode, altså eldre steinalder. Gjenstanden omhandles nærmere i en artikkel i tidsskriftet Viking 2015 (Norsk arkeologisk årbok) som kommer ut nå før jul. Ellers kan gjenstanden beskues i utstillingen “Ta det personlig” i Historisk museum, Oslo – en utstilling om smykker og personlige praktgjenstander gjennom tidene.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.