Utgravingsprosjekt Brunstad

Brunstad

27.09.13
Øksene sett ovenfra

Forrige uke, mandag 16. september, startet utgravninger på Brunstad i Stokke kommune i Vestfold. Bakgrunnen for utgravningen er bygging av et konferansesenter med tilhørende hotell og leiligheter. Prosjektarealet er omfattende, og registreringer utført av Vestfold fylkeskommune påviste flere kulturminner. Av disse var det tre steinalderlokaliteter som var i direkte konflikt med utbyggingen, og som nå skal graves ut.

Felt 26

Felt 26

To av lokalitetene, Lok 24 og Lok 25, ligger på ca. 50-55 meter over havet og kan ut fra strandlinjedatering antas å være fra tidlig nøstvetfase, altså 6350-6000 f. Kr.

Den siste lokaliteten, Lok 26, ligger på 46-50 meter over havet, og er en stor flate med lav funntetthet over et stort område. Ut fra høyden kan lokaliteten dateres til midten av nøstvetfasen, men på bakgrunn av topografien og funntettheten bryter lokaliteten med den tradisjonelle utformingen av en nøstvetboplass. Det er derfor mulig at området har vært benyttet på et senere tidspunkt. For å få klarhet i dateringen startet vi utgravningen med å legge prøveruter på denne lokaliteten.

Steinar Kristensen var innom og målte inn feltet første dag, assistert av Knut Ivar Austvoll.

Steinar Kristensen var innom og målte inn feltet første dag, assistert av Knut Ivar Austvoll.

Allerede første dag med rutegraving dukket de fine funnene opp!

Håvard graver i økseruta

Håvard Hegdal graver i økseruta

To prikkhuggede trinnøkser fremkom i den første ruta til Håvard!

Øksene sett ovenfra

Øksene sett ovenfra

Øsene sett fra siden

Øsene sett fra siden
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.