Utgravingsprosjekt

Bruer søndre


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Steinar Solheim

Tidsrom: mai-juni, 2019


Om prosjektet

Steinalderundersøkelse i forbindelse med boligbygging