Utgravingsprosjekt Brøter østre

Klare til start på Brøter

09.05.14
Av Redaksjonen
Brøter østre, med jordet som skal undersøkes markert (fra norgeibilder.no).

I 2011 fant Akershus fylkeskommune flere kokegroper og andre kullholdige strukturer datert til førromersk jernalder og romertid (ca. 500 f.Kr.-400 e.Kr.) på Østre Brøter i Skedsmo kommune. Mandag 12. mai starter to arkeologer fra Kulturhistorisk museum utgravningen av området, og ser frem til to uker med spennende funn og flott utsikt i et område rikt på kulturminner. I nordøst ligger Leira og Asak, der det har blitt funnet toskipete langhus fra neolitikum, husområder fra førromersk jernalder og frem til merovingertid, hus fra middelalder, dyrkningslag og annet. Vest for Brøter, på Nitberg og Kjeller, har det blitt funnet hus, kokegroper, smie, groper, hulveier og dyrkningslag fra et langt tidsrom, fra bronsealder og frem til nyere tid. Det er således gode muligheter for spennende funn også på Brøter.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.