Utgravingsprosjekt

Brøter østre


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor og mulig grav fra jernalderen