Utgravingsprosjekt

Brekstad vestre


Sted: Trøndelag, Ørland,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: Mai - juni, 2018


Om prosjektet

Boplass fra jernalder