Utgravingsprosjekt Bolsøya kunstgressbane

Arkeologiske undersøkelser Bolsøya Kunstgressbane

19.07.11
Av Redaksjonen

I perioden 06.07 – 15.07 ble det avdekket et bosetningsområde  med stolpehull og kokegroper / ildsteder som trolig kan dateres til eldre jernalder ca 200 f.kr. Undersøkelsen ble gjennomført med maskinell flateavdekking og det ble avdekket et areal på ca 700 m2 og funnet ca 150 strukturer.

Det ble funnet rester etter et hus som var ca 30 meter langt. Huset var et såkalt treskipet langhus med to sett med takbærende stolper. Huset var orientert tilnærmet N-S  og det ble funnet spor etter inndeliing i tre rom. Hovedrommet har to ildsteder sentralt plassert midt i rommet. Det ble funnet spor etter det som trolig er inngangsparti til huset både fra østsiden og vestsiden. Det ble funnet en brynestein i toppen av det ene stolpehullet samt et par flintavslag. Utover dette ble det ikke gjort gjenstandsfunn i forbindelse med undersøkelsen. Det ble funnet mye kull i flere av nedgravningene og det er derfor mye som tyder på at huset kan ha brent. Utenfor huset ble det funnet flere kokegroper, men på grunn av pløying var flere av disse dratt utover av plogen og kun rester tilbake.

Huset kan settes i sammenheng med et bosetningsområde som ble avdekket  ved Bolsøya skole i 2009 i forbindelse med utvidelse av parkeringsplassen. Her ble det funnet en mengde kokegroper og et område med ardspor som kunne dateres til yngre bronsealder – førromersk jernalder ca 700 – 200 f.kr.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.