Utgravingsprosjekt

Blaker kirkegård


Sted: Sørum, Akershus
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kjetil Loftsgarden

Tidsrom: Vår - sommer, 2018


Om prosjektet

Bosetningsspor jernalder