Utgravingsprosjekt

Bjørset-Skei


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Bjørset-Skei

Jølster k., Sogn og Fjordane

Flateavdekking/dyrkning
steinalder/bronsealder/jernalder/middelalder