Utgravingsprosjekt Bjørnstad

Bosättningsspår på Bjørnstad Søndre. Nothing more, nothing less.

01.07.14
Av Redaksjonen
Lok 2 i starten av undersökningen. Foto: Linn Solli

Då var vi inne i andra veckan av utgrävningarna här på Bjørnstad Søndre. De lokaliteter som nu undersöks ligger perfekt placerade mitt i rikaste järnåldersland.

Bara några hundra meter bort ligger gravfältet på Opstad med sina stora mängder gravar men utöver detta återfinns flera andra lokaliteter med flertalet gravhögar inom kort avstånd. I närområdet så ligger också bosättning- och aktivitetsspår allt ifrån senmesolitikum upp till yngre järnålder.

Med detta sagt så är det tyvärr inte stora mängder gravar vi är här för att undersöka. Istället så rör det sig om tre lokaliteter med bosättningsspår och den tredje av dessa har blivit kraftigt nedprioriterad. Tillsammans ligger den undersökta ytan på en storlek av ca. 2450m2.

De två prioriterade lokaliteterna uppvisar en ordinär sammansättning av stolphål, eldstäder, kokgropar och nedgrävningar. På en av lokaliteterna så återfinns också ett lager med vad som ser ut som koksten eller bryggsten. Förmodligen ett avfallslager från tiden det begav sig.

Gällande tiden, så har vi av naturliga skäl ej fått några dateringar ännu men Østfold fylkeskommune genomförde två dateringar då de var här och registrerade, en från lok 1 och en från lok 2. Lok 1 hamnade från 1120 till 900 f.Kr. övergången mellan äldre och yngre bronsålder. Lok 2 låg från 135 till 250 e.Kr. äldre romartid. När vi får tillbaka våra dateringar får vi se om detta stämmer överens med en mer övergripande dateringsinsats.

Strukturerna vi har undersökt visar att vi här troligen har hamnat i utkanten av en bosättning eller i ett aktivitetsområde utan direkt anknytning till en intilliggande boplats. Strukturerna hör hemma i den gårdsnära utmarken då de främst består av led av kokgropar som gärna kan ligga längs gårdens yttre gräns eller en liten mängd stolphål som inte på något sätt kan representera ett hus men möjligen staket, inhängnader och stolphål till kärvar.

Även det tidigare nämnda avfallslagret skulle tala för att det är i utkanten av en boplats vi har hamnat. Med flera gamla gårdstun i närheten så är det inte omöjligt att den ursprungliga boplatsen sedan länge är överbyggd.

Det rör sig alltså om en mindre grävning som hjälper till att knyta samman hela den stora bilden som utgörs av Bjørnstad och dess väldigt rika förhistoria. Strukturerna på fälten isig berättar ännu inte stort mer än var vi befinner oss i det kulturella landskapsrummet men dateringarna hjälper till att passa samman denna undersökning och de många omkringliggande elementen till en större helhet.

Lite över en vecka återstår av grävningarna här i Bjørnstad Søndre och under den veckan ska vi gå hårt på kokgropar och nedgrävningar för att få ut ett ordentligt material för vidare analyser som ska sätta det som här framkommit in i rätt fack. Då tackar jag för mig för denna gången och hoppas vi ses igen på nästa arkeologiska äventyr alternativt när provresultaten börjar trilla in och vidare uppdateringar sker.

Väl mött.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.