Utgravingsprosjekt Bjorhaug

Foreløpige resultater fra Bjorhaug

06.06.13
Av Redaksjonen
Rene Winther, Jon Husvegg og Mari Samulsen igang med avdekking av felt. Legg merke til det tjukke åkerlaget.

Nå er det vel på tide med en liten oppdatering av tilstanden her på Bjorhaug. Det sluttet omsider å sludde og det har kommet sol siden sist. Det har blitt grønt og frodig og noen av feltarkeologene har endog begitt seg ut på is kjøp i 2-pausene 🙂

Vi har brukt tiden til å avdekke feltet. Det har vært til dels tidkrevende, da det flere steder er 1 meter med dyrkingslag man skal igjennom. I tillegg er vi jo på Jæren, noe som betyr mye stein og heftig krafsing. Nå ser ikke resultatene ut til å bli helt som forventet (men når er det egentlig det?).

Rene Winther, Jon Husvegg og Mari Samulsen igang med avdekking av felt. Legg merke til det tjukke åkerlaget.

Rene Winther, Jon Husvegg og Mari Samulsen igang med avdekking av felt. Legg merke til det tjukke åkerlaget.

I stedet for senneolitikum/eldre bronsealder har vi åkerlag og ett hus hvis keramikkfunn indikerer romersk jernalder (0–400 e.Kr.). Åkerlagene har tydelige hakk, reiner og ardspor, noe både prosjektlederen og de ansvarlige botanikerne er svært fornøyd med.

Utsnitt av dyrkingsprofil med tydelig åkerhakk.

Utsnitt av dyrkingsprofil med tydelig åkerhakk.

Selve huset er et sammensurium av stolpehull og har tydelig flere faser. Langs midtaksen er et stort, og særdeles flott, midtildsted. Det har tendenser til oppmuring og det er også observert anlegg som muligens kan være luftekanaler. Vi lurer derfor på om huset kan ha hatt en spesiell funksjon. Kanskje er det en verkstedbygning?

Oversikt over midtildstedet og omliggende strukturer. Tatt mot NØ.

Oversikt over midtildstedet og omliggende strukturer. Tatt mot NØ.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.