Utgravingsprosjekt

Bjorhaug


Sted: , Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Bosetningsspor, sannsynligvis fra senneolittikum – bronsealder med bevarte langhus, dyrkingslag og mulig gravrøys.