Utgravingsprosjekt Bjarkøyforbindelsen

«Spor i sand» – jernalderhusene på Nordsand.

16.06.14
Av Redaksjonen
Fält syd A under avbaning. Lägg märke till de tjocka lagrena av flygsand i den vänstra profilen.

Vi har nu avslutat de första två av de planerade fem veckorna på Sandsöya i södra Troms, en liten ö på ca 11 km2 med något över hundra innevånare och intressant nog en god bit över hundra älgar (ca 120 vid den senaste räkningen). Här skall vägverket bygga en bro från Sandsöya till Grytöya och en tunnel från Grytöya till Bjarköya (känd för Tore Hund). Vi är ännu inte helt klara med att torva av hela den planerade ytan, men några ord om vad vi funnit skall kunna nämnas.

Lokaliteten är uppdelad i två fält, ett i nord där vi ännu inte är färdig med maskin, samt ett i syd som delas i två av den lokala vägen. De södra fälten är ännu de enda där vi funnit arkeologiska anläggningar, men vi har gott hopp om att finna något även i nord när vi kommer upp några meter högre över havet. De södra fälten var täckta av ett tjockt lager med flygsand, upp till en halv meter på vissa platser, vilket gjort att vi behövt gräva bort upp till 1.2 meter med jordmassa innan vi kom ned till rätt lager.

På de södra fälten så har vi funnit resterna av vad som bör vara åtminstone två hus. Denna siffra är ännu något osäker på grund av att vi ännu inte har full kontroll på vilka anläggningar som är stolpar och vilka som är andra typer av anläggningar. Hela den södra delen av lokaliteten var täckt av ett upp till 30 cm tjockt lager med fossil åkermark vilket har sjunkit ned i alla anläggningar där det skett organisk nedbrytning. Detta gör att många av anläggningarna ser likadana ut i plan och att vi då måste snitta dem för att se vad de är. Vidare så är det södra planområdet ganska smalt, vilket gör att vi inte kommer att kunna fånga upp hela hus, utan endast delar av dem.

 De hus vi har tycks vara ekonomibyggnader av något slag. Flera ugnar och stora gropar är funna i vad som tycks vara direkt relation till husen. Om dessa kommer att visa sig tillhöra en eller flera faser av bebyggelse hoppas vi att kunna visa på så småningom. Åtminstone ett av husen på lokaliteten ser ut att ha brunnit ned så chansen är stor att vi har flera faser.

 Utöver detta har vi främst funnit ett antal kokgropar spridda runtom husen. Men en annan anläggning är också värd att nämna. I profilväggen till den södra lokaliten har vi funnit en kokgrop nedgräv i toppen av flygsanden. Detta gör att vi hoppas på att kunna datera när folk kom tillbaka till (åtminstone nordvästra) Sandsöya, efter vad som tycks ha varit en längre period då detta område har legat öde.

På återseende. Mikael Cerbing
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.