Utgravingsprosjekt Bjarkøyforbindelsen

På sporet etter den første jordbruksaktiviteten i Bjarkøyregionen.

16.06.14
Av Redaksjonen
Området som er undersøkt på Sandsøy. Foto: Mikael Cerbing

26. mai startet Tromsø Museum – Universitetsmuseet en flere uker lang arkeologisk undersøkelse på Sandsøya og i Tjeldvika i forbindelse med Bjarkøyforbindelsen.

Dokumentasjon av tidlig jordbruk er prioritert i dette utgravningsprosjektet siden områdene gjennom forundersøkelsen viser til en flere tusen år gammel bosettningsaktivitet. Her er det avdekket aktivitetsspor og konstruksjonsspor etter ulike hus og det er høyst sannsynlig at vi kan knytte gårdsanleggene til vår eldste jordbruksaktivitet i landsdelen.

I forundersøkelsen som ble foretatt av Troms Fylkeskommune ble det påvist kokegroper på Nordsand som knyttes til gårdsanleggene. Disse gopene inngikk som en viktig del av det sosiale livet på gårdene i løpet av jernalderen. To av kokegropene ble datert til den eldste delen av eldre jernalder mens ei kokegrop ble datert til yngre bronsealder.

Den første utgravningene på Sandsøya ble foretatt allerede i 1915. Her ble 17 gravrøyser fra jernalderen åpnet alle typologisk datert til ca 500 e. Kr. Ei av gravene inneholdt ei stor steinkiste med funn av glassperler, korsformede spenner, spinnehjul og et stort leirkar som tilhørte ei kvinne. På Nordsand der hvor dagens utgravning pågår var det også undersøkt en grav i 1915. Her ble det funnet et skjelettet av en 1,95 m stor mann som hadde fått med seg flere spyd, bryner, beinkam, jernkrok, kniv og leirkar.

Bjarkøyregionen har alltid vært populær hos arkeologene og området har en rik forhistorie der Bjarkøyætta har en sentral plass i sagalitteraturen med Tore Hund som en av de betydeligste høvdinger i Hålogaland. På begge sider av Sandsøysundet er det registrert mange kulturminner med flere gravrøyser og båtformede graver fra jernalderen. De eldste sporene er imidlertid tufter fra steinalderen i Austneslåtta nord for Tjeldevika.   Det skal også graves i Tjeldevika på Grytøya og i forundersøkelsen ble det påvist et ildstedsanlegg som ble datert til tidlig middelalder ca 1100-tallet. Denne dateringen bekrefter aktivitet i området gjennom middelalderen, da det var kjent i skriftlige kilder at Bjarkøyregionen hadde en viktig posisjon i nord.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.