Utgravingsprosjekt

Bjarkøyforbindelsen


Sted: Harstad, Troms
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Flateavdekking og dyrkingsspor fra jernalder, kullgrop fra tidlig middelalder.